SASI (Single anastomosis sleeve ileal bypass)

Mini gastrik bypass ve Santoro ameliyatını baz alan sleeve gastrektomiye yan yana gastro-ileal bypass yapılan bir ameliyat türüdür.  Bir metabolik cerrahi türü olan SASI özellikle Tip 2 diyabet hastalığında etkin bir cerrahidir. Sınırlı sayıdaki literatüre göre bu cerrahi sonucunda hastaların %86’sında hipertansiyon, %100’ünde hiperkolesterolemi ve %97’sinde hipertrigliseridemi düzelmektedir. Bir yıllık süreçte hastalarda fazla kiloların kaybı oranı %90’dır. Tip 2 diyabetlilerde 3 ay içinde kan şekerini tamamen normale çevirebilmektedir.  Halihazırda bilgi birikimi bu ameliyat için yeterli olmamakla birlikte gelecek vadettiği söylenebilir.