Açılımı sleeve gastrektomi (tüp mide) ile birleştirilmiş tek anastomozlu (barsaklar arası geçiş) duodeno-ileal bypassdır. Bu ameliyatta mide tüp haline getirildikten sonra onikiparmak bağırsağına bağlandığı yerden kesilir ve kalınbarsağa 250 cm uzaklıktaki ince barsağa bağlanır (anastomoz).

Bu ameliyattaki amaç, hem yiyecek miktarını kısıtlamak hem de bu yiyeceklerden yararlanımı bozmaktır. Buna bağlı olarak da hasta kilo kaybeder ve ayrıca tip 2 diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon gibi metabolik problemleri de düzelir.

Klasik duodenal switch adı verilen ameliyata üstünlüğü barsaklar arası geçişin tek bir yerde uygulanmış olmasıdır. Yani bu geçiş anastomoza bağlı komplikasyon riskini azaltmış olur. Mide çıkışındaki pilor adı verilen çekvalv sistemi korunduğundan dumping adı verilen metabolik komplikasyon da daha az olur.Ancak bu yöntem sonrası hastalar ömür boyu vitamin ve mineral takviyesi almak zorunda olurlar. Hasta takipleri çok önemlidir beslenme bozukluğu olmaması için, hekim kontrollerine dikkat edilmesi gerekir. Diyare, gaz ve safra kesesi taşları görülme sıklığı artabilir. Diğer obezite cerrahisine bağlı problemler bu cerrahi için de geçerlidir.