Doç. Dr. Süleyman BOZKURT
Doğum Tarihi : 25 Ocak 1965
Öğrenim Durumu :
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği – Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık (1992-1997)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) – Lisans (1984-1991) 
Görevler :
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı – Doç. Dr. (2010 – 2017)
SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği – Uzm. Dr. (2005 – 2010)
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği – Uzm. Dr. (1997 – 2005)
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği – Dr. Ar. Gör. (1992 – 1997)
Karamürsel Devlet Hastanesi – Dr. (1991 – 1992)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
  • Türk Cerrahi Derneği
  • Türk Obezite Cerrahisi Derneği
  • Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
  • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
  • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
  • İstanbul Cerrrahi Derneği