Obezite Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü fazla kilolu olmayı ve obeziteyi, vücutta genel sağlığı bozacak derecede anormal veya gereğinden fazla yağ depolanması olarak tanımlamaktadır. DSÖ verilerine göre dünyadaki obez sayısı 1980-2008 arasında ikiye katlanmıştır. 2008 verilerinde 20 yaş ve üzeri fazla kilolu insan sayısının 1.4 milyar olduğu, aynı verilere göre 200 milyon erkek ve 300 milyon kadının da obez olduğu tespit edilmiştir. 2012 verilerine göre ise 5 yaş altı 40 milyon çocuğun fazla kilolu veya obez olduğu gösterilmiştir. Eskiden gelişmiş ülkelerin bir hastalığı olarak tanımlanırken bugün gelişmekte olan hatta gelişmemiş ülkelerde bile bir halk sağlığı sorunu olmaktadır.

Obezite ve fazla kiloluluk global ölüm sebepleri açısından başı çeken risklerden biridir.

Sadece fazla kilolu veya obez olduğu için ölen insan sayısı yılda 3.4 milyondur. Ayrıca diyabet hastalığının %44’ü, iskemik kalp hastalıklarının %23’ü ve bazı kanserlerin %41’i fazla kiloluluk veya obezite ile ilişkilendirilmektedir.

DSÖ nün verilerine göre, halen dünya yetişkin nüfusunun %10’undan fazlası obezdir. Ancak obezite önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Obezite Nedenleri

• Yanlış beslenme alışkanlıkları,
• Genetik etmenler,
• Hormonal bozukluklar
• Yetersiz fiziksel aktivite, obeziteye sebep olur.

Nasıl Ölçülür?
Ölçmek için vücut kitle indeksi (VKİ) adı verilen kilonun boyun metrekaresine olan oranı kullanılır. Buna göre VKİ’si 40 kg/m2 ve üzeri olanlar hastalık düzeyinde obez sayılır.