Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi)
 

Bariatrik Cerrahi diğer adıyla Obezite Cerrahisi, hastalık düzeyinde kilolu olan kişilerin kilo vermeleri için uygulanan cerrahi yöntemlerdir. VKİ’si 40 ve üzeri olanlara ve VKİ’si 35 ve üzeri olup , tip 2 diyabet gibi ek hastalığı olanlara uygulanabilir. Ancak fazla kilolar nedeniyle operasyon kararı almak ciddi bir iştir.Özellikle bu ameliyatlar ciddi sağlık problemlerinin şişmanlığa eşlik ettiği hastalarda (tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hiperlipidemi, hipertansiyon,..) ve diğer kilo verme yöntemlerini (diyet, egzersiz, davranış tedavileri, ilaçlar,..) denemiş ancak başarılı olamamış hastalarda çok iyi sonuçlar vermektedir.

Amerikan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Birliği’nin hasta seçiminde önerdiği kriterler
• VKİ > 40 kg/m2
• VKİ > 35 kg/m2 ve eşlik eden HT, Tip 2 DM, Uyku Apne Sendromu, ..
• >18 yaş, üst sınır tartışmalı (50-55-65) ancak kabul edilen yaş sınırı 65
• En az 3 yıldır obezitenin var olması
• Hormonal hastalıkların bulunmaması
• Alkol ve ilaç bağımlılığının olmaması
• Hastanın uygulanacak yöntemi anlaması ve ameliyattan sonra uyum sağlayabilecek durumda olması
• Kabul edilebilir girişim riski olması

Kimlere obezite cerrahisi uygulanabilir?
Hastalık düzeyinde obez olanlar ve obeziteye bağlı ek hastalıklar gelişmiş kişiler, diğer kilo verme yöntemlerini denemiş ancak bununla başarılı olamamış kişiler bariatrik cerrahiye uygundur.

Hangi teknik hangi hastaya uygundur?
Hangi ameliyatın hangi hastaya uygulanmasının optimal sonuç vereceği ancak hekim hasta görüşmesinden ve tıbbi verilerin değerlendirilmesinden sonra karar verilecek bir durumdur. Günümüzde bu ameliyatlar minimal invazif yani laparoskopik yöntemle başarıyla uygulanabilmektedir. Bu şekilde iyileşme süreci kısalmakta daha az ağrı duyulmakta ve risk ve komplikasyon olasılığı azaltılabilmektedir.

CERRAHİ TEKNİKLERİ
Kilo vermek üzere yapılan ameliyatların pek çok çeşidi vardır. Ancak bu ameliyatları kabaca 3 başlık altında toplamak mümkündür.
• Restriktif (Kısıtlayıcı)
• Malabsorptif (Emilimi azaltıcı)
• Kombine (Birleşik)

 
 
Bazı tipleri ise yeme miktarında belirgin bir değişiklik yapmaksızın alınan gıdalardan faydalanmayı azaltan malabsorptif ya da emilimi azaltıcı ameliyatlardır. Bunun en bilinen örneği ise, Biliyopankreatik Diversiyon adı verilen ameliyattır. Sonuncu olarak da başta söylediğimiz bu iki yöntemin birlikte uygulandığı yani hem kısıtlayıcı hem de emilimi azaltıcı ameliyatlardır. Buna örnek olarak gastrik bypass verilebilir. Bariyatrik cerrahi sonrası kilo veriminde ayrıca cerrahiye bağlı olarak bazı hormonların vücuttaki değişimlerinin de rol oynadığı bilinmektedir (ghrelin, leptin, peptid YY, GLP1,..).