obezite cerrahi

Metabolik Sendrom
Metabolik sendrom, enerji kullanımı ve depolaması bozukluğuna bağlı olarak gelişen insülin direnci, abdominal veya santral obezite, yüksek kan basıncı, yüksek açlık kan şekeri, yüksek serum trigliserid seviyesi gibi birden fazla faktörün eşlik ettiği bir durumdur. Metabolik sendrom varlığında kalp damar hastalıklarının gelişme riski artmaktadır.

Metabolik Sendrom Görülme Sıklığı
Metabolik sendrom görülme sıklığı obezite görülme sıklığı ile paralel olarak dünyada artmaktadır. Örneğin her 3 kişiden 2 sinin kilolu veya obez olduğu ABD de her dört kişiden birinde metabolik sendrom bulunmaktadır. Erkek ve kadında benzer sıklıkla görülmektedir.

Özellikle bu hastalarda kalp yetmezliği ve tip 2 diyabet sık olarak görülmektedir. Bu hastalarda bel çevresi erkeklerde >102 cm ve kadınlarda > 88 cm olmakta, trigliserid serum seviyeleri >150 md/dl olmakta, HDL (iyi kolesterol) seviyesi erkekte <40 mg/dl ve kadında <50 mg/dl olmakta, kan basıncı >130/85 mm Hg olmakta ve kan şekeri >100 mg/dl olmaktadır. Bu özelliklerden 3 ve daha fazlası olan kişilere metabolik sendrom teşhisi konulabilmektedir.

Metabolik Sendrom Nedenleri
Sebepleri arasında stres, aşırı kilo veya obezite, sedanter yaşam, genetik faktörler, diyet (Çok tatlı tüketimi), ileri yaş, tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı, romatolojik hastalıklar, alkol, psikolojik ve psikiyatrik faktörler sayılabilir. Gelişimi kompleks bir mekanizmayla olmaktadır.

 
Metabolik Sendrom Komplikasyonları
Komplikasyonları arasında kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği), diyabet, inme, venotromboembolik hastalıklar, uyku apne sendromu, son dönem organ yetmezlikleri (böbrek, karaciğer), körlük, nöropati, düşük ve bazı kanserler (meme, kalın bağırsak, prostat, böbrek,..) sayılabilir.Metabolik Sendrom Tedavisi ve Metabolik Cerrahisi
Metabolik sendromda tedavi öncelikle kilo vermek ve yaşam şeklini değiştirmek suretiyle olmaktadır. Bu hastalar ayrıca metabolik cerrahiden (başlıca amaç tip 2 diyabetin tedavisi olduğundan diabet cerrahisi de denir) de fayda görürler. Metabolik cerrahi, kardiyovasküler riskleri azaltır hastanın buna bağlı ölüm riskini düşürür.