II. MasterClass Kadavra Üzerinde Gastrik Bypass Eğitimini Gerçekleştirdik

“ #Bariatrik Cerrahi II. MasterClass Kadavra Üzerinde #GastrikBypass Eğitiminde” meslektaşlarımız ile tecrübelerimizi paylaştık.

Hızlı İletişim