Çocuk ve Adölesan Obezitesi

Dünyada çocuk ve adölesanlarda obezite görülme sıklığı giderek artmaktadır.  2-19 yaş grubu çocuklarda bu oran %17 olarak rapor edilmiş ve son 10 yılda ivme kazanmıştır. Çocukluk çağı obezitesi hem çocukluk döneminde hem de ileri yaşlarda ciddi sağlık problemlerini birlikte getirmektedir. Obez ebeveynlerin çocukları obezite riski altındadır ve bu grupta obezite riski %43,8’e çıkmaktadır.  Obez ebeveyn – obez çocuk ilişkisi hem genetik hem de çevresel faktörlerle açıklanmaya çalışılmaktadır.  Bunların arasında ebeveyn yeme davranış modelleri, evde bazı yiyeceklerin  bulunma sıklığı, çocuğun yiyecek seçme ve istemine ebeveynin verdiği cevap şekilleri  gibi faktörler önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak evde kilo kaybettirici cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler uygulayan bir ebeveynin varlığı ev halkında yaşam şekli ve yeme alışkanlıklarında değişim yapabilmektedir.

Bunu araştırmak üzere ABD’de yapılan bir çalışmada evde obez bir ebeveyn ve çocuk ikilisi olan 384 aile ve evde obezite cerrahisi geçirmiş ebeveyn ve çocuk ikilisi olan 128 aile iki grup olarak karşılaştırılmıştır. Sonuçta ailesinde obezite cerrahisi geçiren ebeveyni olan çocukların daha düşük kilolu oldukları ve daha sağlıklı beslendikleri tespit edilmiştir.

Hızlı İletişim