Revizyonel Bariatrik Cerrahi

Morbid Obezite’nin tedavisinde bariatrik cerrahi güvenilirliğini, etkinliğini ve diğer tedavilere göre sürdürülebilirliğini kanıtlamış bir cerrahidir. Dünyada uygulanma yüzdesi arttıkça konusu olan obezitenin kronik ve kompleks bir hastalık olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bariatrik cerrahi yaygınlaştıkça, bu cerrahiden kısmi veya hiç yararlanamayan yada yararlanmış ama zaman içinde eski durumuna geri dönmüş bir grup hasta olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca diğer gastrointestinal cerrahilere benzer oranlarda bariatrik cerrahiye bağlı komplikasyonlar da görülebilmektedir.

İşte cerrahi sonrası komplikasyon gelişen, kısmi yada hiç cerrahiden fayda görmeyen yada zaman içinde gördüğü faydayı yitiren hastalar “Revizyonel Bariatrik Cerrahi” adayı olabilirler.

Ancak unutulmaması gereken önemli nokta hangi revizyonel bariatrik cerrahinin hangi hastaya uygun olduğunun belirlenmesidir. Bunun için profesyonel yaklaşım gerekir. Bu yaklaşımlar konunun nedenlerini anlamak üzere yapılacak testlere dayanır.  Ayrıca her kısmi yada başarısız cerrahinin mutlaka revize edilmesi de gerekli değildir. Çünkü revizyonel bariatrik cerrahi ilk cerrahilere göre teknik olarak daha zor ve yeni komplikasyonlara açık bir durum olabilir. Burada hastanın tercihleri, önceki bariatrik işlem, hastanın ek hastalıkları, bariatrik cerrahın deneyimi ve uygulamanın yapılacağı merkezin de sonuca katkısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Mükemmel bariatrik prosedür olmadığı gibi hayat boyu tek bir bariatrik cerrahi prosedür de tartışmalı bir konudur.

Hızlı İletişim