Rol-model obezite için de geçerli (mi?)

Yayımlanan bir araştırmaya göre; ailesinde obezite cerrahisi geçiren obez çocukların VKİ’leri, ailesinde böyle bir ameliyat geçirmeyenlere göre daha düşük bulunmuş. Acaba rol-model bu konuda da geçerli mi?

“Obesity” dergisinin Ekim 2014 sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre; ailesinde bariatrik cerrahi geçiren ve onunla birlikte yaşayan 128 kilolu çocukla, ailesinde böyle bir ameliyat geçirmemiş 384 kilolu çocuk karşılaştırılmış. Bariatrik cerrahi geçiren bireylerin bulunduğu evde yaşayan kilolu çocukların cerrahiden olumlu etkilendikleri ve diğer gruba göre daha az kilolu oldukları takip sırasında belirlenmiş. Bu, özellikle erkek çocuklarda anlamlı bulunmuş. Bu nedenle yazarlar sonuçların ve mekanizmanın yeni çalışmalar ışığında daha netleşeceğini umduklarını vurgulamışlar.
Dünya üzerinde çocukluk çağı ve adölesan obezite sıklığının %17 olduğunu düşündüğümüzde gelecekte sağlıklı bir nesil için belki de en önemli görevimiz iyi birer model olmak, hem kendimiz hem de çocuklarımız için…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hızlı İletişim