Aylık Arşivler: Ekim 2017

Rol-model obezite için de geçerli (mi?)

Yayımlanan bir araştırmaya göre; ailesinde obezite cerrahisi geçiren obez çocukların VKİ’leri, ailesinde böyle bir ameliyat geçirmeyenlere göre daha düşük bulunmuş. Acaba rol-model bu konuda da geçerli mi? “Obesity” dergisinin Ekim 2014 sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre; ailesinde bariatrik cerrahi geçiren ve onunla birlikte yaşayan 128 kilolu çocukla, ailesinde böyle bir ameliyat geçirmemiş 384 kilolu çocuk […]

Hızlı İletişim