Bariatrik cerrahi kemik sağlığı için önemlidir!

Tip 2 Diyabetli Yetişkin Hastalarda Kemik Kırıkları Riski Artmaktadır.

Tip 2 diyabeti olan yetişkin hastalarda diyabetik olmayan yaşdaşlarına ve daha genç diyabetiklere göre kendiliğinden gelişen kemik kırılmaları daha sık görülmektedir.

Bir dergide yayınlanan bir araştırmaya göre (the Journal of Bone and Mineral Research (JBMR)), tip 2 diyabeti olan yetişkin hastalarda kemik korteksinde (kemiğin dış kısmı) diyabetik olmayan yaşdaşlarına göre daha belirgin incelmeler olduğu bildiriliyor. Bunun da kolayca kırılma riskini artırdığı biliniyor. Bu sonuca 3 yıldan daha uzun süren bir çalışmayla 1000’den fazla hastadan elde edilen görüntülemelerle varılmıştır. Kemik yoğunluğunu ölçerek yapılan bu çalışma sonucunda, zaten yaşlanmayla birlikte artarak devam eden osteoporozun, osteoporoza bağlı kırıkların, bunlara bağlı bozulmuş hayat kalitesinin özellikle tip 2 diyabetli hastalarda katlanarak arttığı tespit edilmiştir.
Araştırmacılar yeni çalışmalarla özellikle yaşlılarda kemik sağlığını tehdit eden tip 2 diyabetin kontrolünün osteoporoz ve osteoporoza bağlı spontan kırıkların önlenebileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Metabolik cerrahinin tip 2 diyabetin kontrolünde etkin bir yöntem olması bilinen bir gerçek, ileri yaşlarda tip 2 diyabet hastalarında artmış osteoporoz riskini azaltacağına dair çalışmalara elbette ihtiyaç vardır.

Reference: http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.3240

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hızlı İletişim